ตรวจสอบสถานะ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสความปลอดภัย : 114562